درباره ما

درباره ما

درباره ما (9)

یکشنبه, 21 خرداد 1402 ساعت 13:08

ویدئو

نوشته شده توسط
 
یکشنبه, 11 شهریور 2028 ساعت 15:09

کاتالوگ محصولات

نوشته شده توسط
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • p10
 • p11
 • p12
 • p13
 • p14
 • p15
 • p16
 • p17
 • p18
 • p19
 • p20
 • p21
 • p22
 • p23
 • p24
 • p25
 • p26

 

 

دوشنبه, 22 خرداد 1402 ساعت 13:08

گواهینامه ها

نوشته شده توسط
معرفی جهانبین مکمل
معرفی جهانبین مکمل
پنج شنبه, 17 دی 1394 ساعت 15:12

کارخانه

نوشته شده توسط
 • 00
 • 000
 • 001
 • 003
 • 004
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 24
 • 25
 • 6
 • 7
 • 9
 • IMG_20160106_130120
 • IMG_20160106_130130
 • IMG_20160106_130137
 • IMG_20160106_130144
 • IMG_20160106_130242
دوشنبه, 22 خرداد 1402 ساعت 13:08

محصولات ما

نوشته شده توسط

 • مکمل درمانی دام
 • مکمل ویتامینه
 • مکمل معدنی
 • مکمل ویتامینه آبزیان
 • مکمل معدنی آبزیان

 

نقش مواد معدنی در تغذیه آبزیان:

عناصر معدنی برای فرایند های معمول ماهی مورد احتیاج هستند .اعمال اصلی ان ها شامل تشکیل ساختمان اسکلتی ،انتقال الکترون ،تنظیم  تعادل اسید و باز و فشار اسمزی می باشد. همچنین مواد معدنی از ترکیبات مهم هورمون ها و آنزیم ها هستند.

منگنز:به عنوان یک کوفاکتور،سیستم های آنزیمی را فعال می کند و در سوخت و ساز کربو هیدرات ها،چربی ،پروتئین ها دخالت دارد.کمبود منگنزباعث کاهش رشد و غیر طبیعی شدن اسکلت در ماهیان  می گردد.

 

اهن:عنصر ضروری در فرایند تنفس سلولی می باشد.در ماهی ها منبع اصلی دسترسی به آهن خوراک است زیرا اب های طبیعی معمولا حاوی مقدار کمی از اهن محلول هستند.

 

روی: این ماده معدنی در ساختمان های آنزیمی دخالت  دارد .ماهی روی را هم از آب و هم از جیره کسب می کند ولی روی حاصل از جیره نسبت به روی حاصل از آب با راندمان بالاتری جذب می گردد در ماهی قزل آلای رنگین کمان کمبود روی سبب کاهش رشد،تلفات،ضایعات چشمی ،پوسیدگی باله هاو پوست و کوتولگی می گردد.

 

سلنیم: این ماده جزیی از ساختمان های آنزیمی است کمبود سلنیم سبب کاهش رشد در قزل آلای رنگین کمان می گردد.

 

ید:این ماده معدنی برای ساخت هورمون های تیروئیدی ضروری است  کمبود ید سبب بزرگ شدن تیروئید در ماهیان می گردد.

 

مس:یکی از اجزا ساختمانی بسیاری از آنزیم هاست ،کمبود این ماده در جیره باعث  کاهش رشد و ضایعات چشمی می گردد.

 

ویتامین ها:

ویتامین ها ترکیبات آلی هستند که در مقادیر کم برای رشد طبیعی تولیید مثل و سلامت مورد نیاز می باشد.

ویتامین A:این ویتامین برای رشد مناسب ،تولیید مثل ، مقاومت به عفونت و نگهداری بافت پوششی و ترشحات مخاط ضروری است .کمبود این ویتامین  می تواند سبب کم خونی ،پیچ خوردگی سرپوشهای ابششی و ضایعات چشمی گردد.

 

 

 ویتامینE:بعنوان آنتی اکسیدان به کار می رود،علائم کمبود این ویتامین  در ماهی ها شامل دیستروفی ماهیچه ،تورم قلب ،کم خونی واختلال در خون سازی است.

 

فولات:اسید فولیک نقش آنزیمی را در بافت ها انجام می دهد.فولات کم در جیره باعث بی اشتهایی،کاهش رشد،ضریب تبدیل نامطلوب،کم خونی مگالوبلاستیک می شود.

ویتامین B12:برای بلوغ طبیعی و نمو گلبول های قرمز مورد نیاز است کمبود این ویتامین می تواند علائم کمبود فولات را ایجاد کند.

 

ویتامین :Cاغلب حیوانات می توانند این ویتامین را سنتز کنند.اما این توانایی در بسیاری از ماهی وجود ندارد از اینرو برای ساخت  بافت پیوندی و ماتریکس استخوان ضروری است.همچنین  این ویتامین جذب آهن را تسهیل کرده  و مانع از ایجاد کم خونی می شود .کم بودن ویتامینC در ماهی  آزاد و قزل آلا باعث غیر طبیعی شدن ساختمان  بدن و خون ریزی داخلی میشود

 

 مکمل  غذایی 5/0 درصد ماهیان سرد آبی:

مکمل ویتامینه:

 


 

مقدار مصرف:

5 کیلوگرم مکمل 5/0 درصد  ماهیان سردآبی (5/2 کیلوگرم مکمل معدنی+ 5/2 کیلوگرم مکمل ویتامینه)  دریک تن خوراک مخلوط گردد.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

 

 

مکمل غذایی 5/0 درصد میگوی پرورشی:

مقدار مصرف:

5 کیلوگرم مکمل 5/0 درصد  میگوی پرورشی(5/2 کیلوگرم مکمل معدنی+ 5/2 کیلوگرم مکمل ویتامینه)  دریک تن خوراک مخلوط گردد.

 

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

  کنسانتره 5 درصد ماهیان سردآبی:


 مقدارمصرف: 

در مرحله شروع:50 کیلوگرمدر هر تن خوراک

در مرحله انگشت قد:45 کیلوگرم در هر تن خوراک

در مرحله پرواری:40 کیلوگرم در هر تن خوراک

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود..

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی

کنسانتره 5 درصد میگوی پرورشی:

روش اثر بخشی: این کنسانتره برای استفاده در خوراک میگو و بر اساس احتیاجات غذایی فرموله شده  استفاده از این کنسانتره سبب افزایش اشتها ،بهبود ضریب تبدیل غذایی ،افزایش رشد ،کاهش دوره پرورش ،کمک به تنظیم شار اسمزی و مقاومت به شوری و افزایش  مقاومت در برابر بیماری ها می گردد.

 

مقدار مصرف:

در مرحله شروع:50 کیلوگرم در هر تن  خوراک

در مرحله رشد:45 کیلوگرم  در هر تن خوراک

در مرحله پایانی:40 کیلوگرم  در هر تن خوراک

در مرحله پیش مولد:55 کیلوگرم  در هر تن خوراک

در مرحله مولد:60 کیلوگرم  در هر تن خوراک

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

دام:

در دهه های اخیر به خاطر انتخاب ژنتیکی و بهبود مدیریت تغذیه ای تولیید به ازای هرگاو در هر شیرواری به طور معنی داری  بالا رفته است در حالیکه به طور همزمان بیماری های متابولیک و کاهش کارایی تولیید مثل در گاو های شیری بسیار افزایش یافته است.بیشتر مشکلات تغذیه ای در در گاو های پر تولیید به این دلیل ایجاد میشود که در برخی مراحل شیر دهی به علت رشد فزاینده جنین و شروع تولیید آغوز نیاز های غذایی گاو بالا رفته ولی مصرف غذا کاهش می یابد و گاو در شرایط موازنه منفی انرژی قرار می گیرد که گاورا به بیماری های متابولیک مستعد کرده و فعالیت های تولیید مثلی را کاهش می دهد.

با توجه به افزایش نیاز گاو های پر تولیید به عناصر معدنی کمیاب و ویتامین ها و در نظر گرفتن نتایج تحقیقات مکمل های ویژه ای جهت تامین نیاز های بدن دام به ریز مغذی ها و هم از جهت نیاز اولیه بدن برای فعالیت های معمول و هم مازاد نیاز به منظور رشد جنین به منظور رشد جنین را فراهم می کند.  از طرف دیگر ویتامین ها و مواد معدنی با افزایش قدرت ایمنی بدن امکان ابتلای دام به عفونت های پیرامون زایمان را کاهش می دهند علاوه بر آن ثابت شده تغذیه دام با چنین جیره های باعث آسان تر شدن و سریع تر شدن زایش شده و بروز جابه جایی شیردان را کاهش می دهد .

موارد مصرف:

1-افزایش تولید شیر و بهبود کیفیت پروتئین و چربی شیر

2- بالا بردن کارایی تولید مثل گاو

3-کنترل بیماری های پیرامون زایمان

4-جلوگیری و کاهش ورم پستان

5-کاهش شدت کتوز   6-بهبود وضعیت سم و وپیشگیری از لنگش

7-کنترل استرس گرمایی در فصول گرم

8-پیشگیری از سقط جنین و نازایی ناشی از کمبود ویتامین و مواد معدنی

 

نقش ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت گاو:

ویتامین :Aویتامینی است که در طول ابستنی موجب سلامت بافتی می گردد در صورت کمبود این ویتامین ها تاخیر در بلوغ جنسی ، سقط جنین ،مرده زایی ،جفت ماندگی و عفونت دیواره رحم اتفاق می افتد .

 

ویتامین :Dبرای متابولیسم کلسیم و فسفر مورد نیاز است و کمبود آن باعث نرمی  استخوان و ضعف شکننده شدن استخوان ها می گردد.

 

ویتامین E:این ویتامین عمدتا در بدن حیوان به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کندو از اکسیداسیون و تخریب سلول ها توسط رادیکال های آزاد جلوگیری می کند امروزه ثابت شده که این ویتامین  نقش اساسی در تقویت سیستم ایمنی و مقاومت بدن در برابر بیماری ها دارد .

 

 

عناصر معدنی پرنیاز دام:

شامل فسفر ،کلسیم ،سدیم ،منیزیم ،پتاسیم ،کلرو گوگرد می باشد کمبود نامتعادل بودن مواد معدنی یکی از عوامل مهم کاهش راندمان تولیید و مشکلات تولیید مثلی می باشد واضح است که میزان کافی از این مواد در جیره توسط مکمل تامیین می گردد.

فسفر:از جمله نتایج کمبود فسفر کاهش راندمان تولیید مثل می باشد.

کلسیم:از عوارض کمبود کلسیم لنگش،بزرگ شدن مفاصل میباشد.کمبود کلسیم بعد از زایمان باعث بیماری تب شیر و عفونت دیواره رحم می شود.

منیزیم:کمبود این ماده معدنی باعث تشنج عضلات ،کزاز مرتعی و نهایتا مرگ خواهد شد.

مقادیر مورد مصرف:

در گاو های شیری روزانه 100-150 گرم  به ازای هر راس

در تلیسه ها و گاو های خشک روزانه 50 گرم به ازای هر راس

در بز و گوسفند روزانه 20 گرم به ازای هر راس

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

 

مکمل درمانی دام حاوی بیوتین وموننسین ، همراه با فسفر 20 درصد:

در این مکمل موننسین جهت بالا بردن راندمان  انرژی و کمک به کاهش بیماری های متابولیک و همچنین بیوتین در جهت بهبود کیفیت شاخی سم  و تامین نیازدام های پر تولید اضافه شده است. 

مقادیر موردمصرف:

در گاو های شیری روزانه 100-150 گرم  به ازای هر راس

در تلیسه ها و گاو های خشک روزانه 50 گرم به ازای هر راس شرایط

در بز و گوسفند روزانه 20 گرم به ازای هر راس

مدت و شرایط نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی..

 

نقش ویتامین ها در تغذیه طیور:

 

با توجه به صنعتی شدن مرغداری ها و نقش اساسی و بسیار ارزنده ویتامین ها در رفرایند های فیزیولوژیکی و متابولیسم طیور باید توجه خاصی به اهمیت  ویتامین ها و مواد در تغذیه طیور معطوف گردد.ویتامین ها برای رشد و تولیید مثل ضروری بوده و کمبود هر یک از آن ها اختلالاتی را ایجاد میکند .

کمبود ویتامین A :کمبود این ویتامین در جوجه ها باعث توقف زشد .ضعف لاغری ،افتادن بال ،لنگش و پیدایش ترشحاتی در چشم و بینی میگردد.در مرغ های مادر موجب کاهش شدید جوجه در آوری و تلف شدن جوجه ها در هفته اول زندگی می گردد.در مرغان تخمگذار اولین علامت کاهش میزان تولیید تخم مرغ و ضعف و ژولیده شدن پر ها و التهاب دستگاه تنفسی می باشد.

 

ویتامین D:کمبود این ویتامین در جوجه ها  موجب کاهش رشد ونرمی استخوان و منقار و انحنا در پاها خواهد شد. ودر  طیور تخمگذار تولیید تخم کاهش یافته و نازک و شکننده شدن پوسته تخم مرغ رخ  می دهد و در مرغ مادر خاصیت جوجه درآوری کاهش می یابد.

 

ویتامینE:کمبود این ویتامین در جوجه ها می تواند باعث مرگ سلول های ماهیچه ای ،انسفالومالشیا و اگزوداتیو دیاتریزیز می گردد.

 

ویتامین K:خون ریزهای ناگهانی و افزایش زمان لخته شدن خون ،خراشیدگی سنگدان ،خونریزی های زیر جلدی عضلانی و داخل بطنی و کاهش قابلیت جوجه دراوری می شود.

ویتامین B:این ویتامین ها اکثرا از اجزای کو آنزیم ها می باشد و درنتیجه برای سوخت وساز ضروری می باشند.عوارض کمبود این گروه از این ویتامین ها شامل بی اشتهایی و کاهش مصرف غذا و کاهش رشد،فلج پا و بر گشتگی انگشتان ،اختلال در متابولیسم انرژی ،تلفات جنین و مرگ و میر هفته اول جوجه ها و کاهش تولیید و اندازه تخم مرغ می باشد.

 نقش مواد معدنی در تغذيه طيور:


طيور به غير از پروتئين ها ٬کربوهيدرات ها ٬چربيها و ويتامين ها بهمواد معدنی هم نياز دارند.بسياری از اين مواد معدنی آنقدر کم هستند کهغير قابل سنجش می باشند بسياری از اين مواد معدنی بر مواد مغذیديگر از نظر جذب و متابوليسم تاثير گذار هستند.آهن و مس:کمبود اين دو ماده معدنی باعث کم خونی می گردد.اين موادمعدنی برای تولييد پر در نژاد های خالص نيز مورد نياز می باشندمعمولا برای رفع کمبود فقط مقادير کمی از اين مواد معدنی را به جيرهها اضافه می کنند.
منگنز:اين ماده معدنی برای رشد طبيعی ٬تشکيل پوسته تخم مرغ ٬توانايیجوجه درآوری لازم است و ازبروز عدم تعادل طيور در ايستادنجلوگيری می نمايد عمل اصلی منگنز جلوگيری از پروزيس(در رفتگیوتر پا) می باشد چون اکثر جيره ها معمولا از نظر اين ماده معدنی کمبوددارند افزودن آن به جيره به صورت مکمل ضروری می باشد.
يد: نقش اصلی يد ساختن هورمون غده تيروئيد(تيروکسين )است وقتیجيره از نظر يد فقير باشد اندازه غده تيروئيد افزايش يافته و باعث گواترمی گردد.يد برای رشد جنين مورد نياز است وقتی ميزان يد در تخم مرغقابل جوجه کشی کم باشد توانايی جوجه درآوری نيز کم می شود.سلنيوم:نياز طيور به سلنيوم ضروری بوده سلنيوم علاوه بر خواص خودنيز می کاهد ٬سلنيوم قادر به E ٬از بروز عوارض ناشی از کمبود ويتاميناست E ازبين بردن عارضه خيز زير جلدی که ناشی از کمبود ويتامينمی باشد.جيره هايی که ميزان سلنيوم آن ها کم باشد باعث کاهش تولييدتخم مرغ ٬کاهش توانايی جوجه دراوری و تولييد کم خونی در طيورخواهند شد.
روی:اين ماده معدنی برای تولييد تخم مرغ ٬توانايی جوجه درآوری ٬پردراوری و رشد خوب طيور مورد نياز است چون ميزان روی در مواداوليه غذايی کم است بايد به صورت مکمل به جيره اضافه گردد.کلسيم وفسفر: کلسيم وفسفر در تشکيل استخوان و کلسيم در تولييد پوستهتخم مرغ ضروری هستند .ميزان اين دو ماده معدنی در جيره ها بايد دريک محدوده خاصی حفظ شود که اين بستگی به سن ونوع پرنده دارد

مکمل 5/0 درصد معدنی مرغ تخمگذار:

 

5/2 کیلوگرم از این مکمل در یک تن خوراک مخلوط گردد.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

مکمل 5/0 درصد ویتامینه مرغ های تخمگذار:

 

2/5 کیلوگرم از این مکمل را در یک تن خوراک مخلوط نمایید.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

مکمل 5/0 درصد معدنی مرغ مادر:

5/ 2کیلوگرم از این مکمل را در یک تن خوراک مخلوط نمایید.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

مکمل 5/0 درصد ویتامینه مرغ مادر:

 5/ 2کیلوگرم از این مکمل را در یک تن خوراک مخلوط نمایید.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

 

 مکمل 5/0 درصد معدنی مرغ گوشتی :

 

2/5کیلوگرم از این مکمل را در یک تن خوراک مخلوط نمایید.

 شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

 

 

مکمل 5/0 درصد ویتامینه جوجه گوشتی:

 

5/2 کیلوگرم از این مکمل در یک تن دان مخلوط گردد.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

مکمل غذایی 1٪ شتر مرغ:

 

 

 موارد مصرف:در جیره غذایی روزانه جهت تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز استفاده می شود.

دستور مصرف: 2 کیلوگرم مکمل غذایی (1 کیلوگرم مکمل معدنی +1 کیلوگرم مکمل ویتامینه) در یک تن خوراک مخلوط گردد.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 25 کیلوگرمی و در صورت سفارش در بسته بندی 10 کیلوگرمی.

 

مکمل درمانی تک ویتامینه ها(پودر مخلوط در خوراک):

 

 کلیه ویتامین ها از شرکتهای Roche,BASFو Lohman می باشند.

 

پریمیکس ویتامین A:

ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس حاوی   5000000 واحد بین المللی ویتامین A می باشد.

موارد مصرف:در هنگامیکه رشد کند باشد و آسیب های شبکیه ای چشمی وجود دارد.

میزان مصرف:5 میلیون واحد بین االملی در یک تن خوراک مخلوط گردد.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 10 کیلوگرمی

پریمیکس ویتامینD3:

ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس حاوی   5000000 واحد بین المللی ویتامین D3می باشد.

میزان مصرف:یک تا دو کیلوگرم در یک تن خوراک مخلوط گردد.

 

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

بسته بندی:در پاکت های 10 کیلوگرمی

پریمیکس ویتامینE:

 

ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس حاوی   5500 واحد بین المللی ویتامین Eمی باشد.

 

موارد مصرف:دیستروفی عضلانی، بعضی از بیماری های کبد ،کلیه و طحال،رشد ضعیف،کم خونی

 

میزان مصرف: بر اساس شدت کمبود علایم یک تا دو کیلوگرم در یک تن خوراک مخلوط گردد.

 

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

بسته بندی:در پاکت های 10 کیلوگرمی

 

پریمیکس ویتامینK3:

ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس حاوی   5000000 واحد بین المللی ویتامین K3 می باشد.

موارد مصرف: کاهش زمان انعقاد خون

میزان مصرف: یک تا دو کیلوگرم در یک تن خوراک مخلوط گردد.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

بسته بندی:در پاکت های 10 کیلوگرمی

 

پریمیکس ویتامینC :

ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس حاوی   500 گرم ویتامین Cمی باشد.

میزان مصرف: یک تا دو کیلوگرم در یک تن خوراک مخلوط گردد.

شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

بسته بندی:در پاکت های 10 کیلوگرمی

 پریمیکس ویتامینB-COMPLEX :

ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس حاوی  مقادیر زیر می باشد.

میزان مصرف:یک تا دو کیلوگرم در یک تن خوراک مخلوط گردد. 

 شرایط و مدت نگهداری:شش ماه بعد از تولید و در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

بسته بندی:در پاکت های 10 کیلوگرمی

یکشنبه, 13 دی 1394 ساعت 11:39

شرکت جهانبین مکمل

نوشته شده توسط

 

معرفی شرکت جهانبین مکمل

تولید کننده مکملات غذایی  دام و طیور و آبزیان (کنستانتره و مکمل درمانی )

 شرکت جهانبین مکمل در سال 1386 در استان چهارمحال بختیاری  تاسیس گردید این شرکت در فاز دو ناحیه صنعتی شهرستان سامان 15 کیلومتری مرکز استان واقع گردیده.

شرکت  جهانبین مکمل در سال 1390 موفق به دریافت پروانه بهره برداری  از سازمان صنایع  و معادن گردید  و توسط استاندار محترم  استان وهئیت همراه  افتتاح شد  و با سرمایه بالغ بر7/000/000/000 ریال در بخش ساختمان و 6/000/000/000 ریال در بخش ماشین آلات  و تجهیزات  شروع بکار نمود . 

مؤسسین این شرکت  با آگاهی و شناخت کامل ار موقعیت استان چهارمحال وبختیاری که دارای امکانات طبیعی با القوه فروانی جهت توسعه صنایع آبزی پروری و دامپروری و پرورش ماکیان میباشد تصمیم به احداث  این واحد تولیدی درمحل بسیار مناسب  از نقطه نظر دسترسی به دو استان بزرگ همجوار یعنی استان  اصفهان و لرستان   و همچنین دسترسی  به شاهراهای بزرگ کشورنمودند.

شرکت جهانبین مکمل در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع احداث گردید دارای هزار متر مربع سوله و پانصد متر مربع سالن تولید و سیصد متر مربع زیر بنا جهت ساختمان دفتری و آزمایشگاه و یکصدو پنجاه  متر مربع سالن سردخانه نگهداری ریز مغذ یها و ویتامینه ها می باشد .

این شرکت دارای بخشهای بچینگ ، آسیاب ، پیش میکس  و میکس  ثانویه و بسته بندی بصورت نیمه اتوماتیک  می باشد  و تماس کارگران با مواد اولیه و تولید شده  به حداقل رسیده است .

این شرکت  دارای آزمایشگاه  مجهز جهت آنالیز مواد و میکروبیولوژی  میباشد و ماشین آلات بخش  میکس مواد از استیل  کامل ساخته شده  و دارای دقت و  و حساسیت بسیار بالا جهت میکس یکسان مواد ریز مغذی  وویتامینها  و یکنواختی  در همه اجزاء محصول  میباشد  که این مهم  بوسیله میکرومیکسر ها و ماکرومیکسرهای دو محوره و پدلی  انجام می گیرد  و آزمایشگاه  سازمان دامپزشکی  کشور پس از چند مرحله آزمایش  و آزمایشات دوره ای صحت  و دقت تجهیزات  این شرکت را  مناسب  اعطای  کلیه مجوزات لازم دانست .

متخصصین و دست اندرکاران  این شرکت  با توجه به تجربه و تخصص  در زمینه پرورش دام  و طیور و آبزیان  و تولیدات  غذایی  سعی بر این داشتند  که تا در احداث این کارخانه  تمام نیازهای تغذیه ای   و بهداشتی  مصرف کننده را مد نظر بگیرند و محصولی به بازار  عرضه کنند  تا عاری از نواقص  دیگر محصولات  مشابه باشد و رضایت  کامل مشتریان  محترم را حاصل نماید این شرکت مشغول  نصب و راه اندازی  خط تولید مکمل درمانی  بصورت قرص (پرس پلیت ) میباشد که این محصول بزودی روانه بازار خواهد شد .

مدیریت شرکت  جهانبین مکمل بر این اعتقاد است که بقای شرکت رابطه مستقیمی دارد به رضایت  مشتریان محترم  و رضایت مشتریان به کیفیت هر چه بیشتر محصولات تولید شده بستگی دارد .

آدرس کارخانه: چهار محال و بختیاری – جاده شهرکرد سامان – قطب صنعتی سامان – فاز دوم – خیابان چهارم

یکشنبه, 22 آذر 1394 ساعت 21:58

گالری تصاویر

نوشته شده توسط

ما امکانات و سرویس های خود را با کیفیت عالی و ویژه به کاربران گرامی عرضه میکنیم این سرویس ها با قیمت خوب و کیفیت بالا عرضه می شوند هم اکنون خرید کنید با استفاده از این قالب می توانید یک سایت مدرن و شیک راه اندازی نمایید در این قالب اطلاعاتی جهت نمونه قرار داده شده است تا کاربران عزیز بتوانند با استفاده از این اطلاعات قالب را به سادگی ویرایش نمایند

درباره جهانبین مکمل

وجود مدیریت متمرکز و فراهم ساختن محیطی کاملا تخصصی و علمی بر حسب نیاز بازار به منظور تولید محصول  و ارایه ی راهکارها و معرفی فن آوری های جدید و برتر شرکت جهانبین رابه یک مجموعه معتبرو شناخته شده تبدیل کرده است

محصولات

آماربازدیدازسایت ما

امروز 13

دیروز 43

این هفته 170

این ماه 425

کل بازدید 61545

تماس با ما

چهارمحال و بختیاری / سامان / شهرک صنعتی سامان / فاز 2 / معبر ماقبل آخر خیابان صنعت / خیابان سوم